lion king korting kaartjes

tien (10) werkdagen bericht van. Ontvang elke tweede kaart voor de halve prijs op alle shows t/m 30 april. Communicatie, eventim is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Eventim, dan wel tussen Eventim en derden, tenzij er sprake is van opzet elektronica met korting of grove schuld. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Eventim, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen. Betalingen.1 Betaling geschiedt via IDeal. 5.4 Onder levering wordt verstaan het moment dat het artikel op het opgegeven afleveradres wordt aangeboden. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Dankzij de spectaculaire decors en het mooie verhaal is de musical versie de alom bekroonde koning der musicals. . Eventim heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen, zonder dat Eventim gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit.

5.6 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Deze reis is vol gevaren, maar ook gevuld met nieuwe vriendschappen, ontluikende liefde en groeiend zelfvertrouwen. Bekijk de routebeschrijving, speeltijden, dinsdag: 20:00, woensdag: 20:00. Prijzen.1 De bij de producten en diensten vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage. Wat wil je nog meer? Toepasselijk recht en bevoegde rechter.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ah korting on your feet
Gaiazoo korting 2019
Babykleertjes korting
Coolblue kortingscode tweakers 2019

2.3 Voor een aantal van de producten (zoals dvd's) kan een leeftijdsclassificatie gelden. (U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren) Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Deze aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. 7.2 Eventim garandeert niet dat de aan u geleverde kortingscode tradeshopping.nl artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Intellectuele en industrile eigendomsrechten.1 Alle intellectuele en industrile eigendomsrechten die op de door Eventim geleverde artikelen rusten, dient u geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Tongelreep kortingsbon
Zalando 20 korting sneakers