hoe bereken je procenten in een cirkeldiagram

een bepaalde verhouding is tussen het aantal katten, honden, knaagdieren en de overige dieren. Maak een schatting voor de totale inkomsten voor PI in 2011 voor het vervoer over water. Het totaal is vanzelfsprekend 100 dat met een hoek van 360 (lees graden) overeenkomt. Als je graag op een bepaalde sector van je cirkeldiagram de nadruk wilt leggen, dan kun je dat bijvoorbeeld doen door die sector een fellere kleur dan de anderen te geven. Hiernaast is het bovenstaande diagram nogmaals getekend, maar nu door iemand die er de nadruk op wil leggen dat toch wel een erg groot deel van de kinderen al de hogere niveaus hebben gehaald. Dan hebben we meteen al een probleem, want die is meer dan 180 en dat staat niet op de geodriehoek! Methode, bij een cirkeldiagram staat vaak hoeveel procent er bij elke sector hoort. Om de hoeken te bepalen, maak je een verhoudingstabel. Bij een sector van 40 40frac401000,4 hoort een hoek van.

hoe bereken je procenten in een cirkeldiagram

Nou kijk, dat zit z: je wilt natuurlijk dat de oppervlakten van de cirkels een maat zijn voor het aantal inwoners. Zet op de verticale as de relatieve frequentie in procenten. Dit kun je wel berekenen. En zorg voor een kloppende legenda. Het totaal is altijd 100. Het grootste diagram is nog niet volledig. Daarom moeten de r 2 van de cirkel van Duitsland en die van Nederland dezelfde verhouding hebben als hun aantallen inwoners. Hoeveel pakjes werden over land vervoerd in 2011? Figuur 1, in de figuur zie je dat van elke 100 dieren in de dierenopvang er 44 katten, 32 honden, 16 knaagdieren zijn. Hier staan de aantallen (percentages) honden, katten, vissen, vogels en overige dieren die dierenwinkel "ZooPlus" het afgelopen jaar heeft verkocht.